Welpen Oktober 2018

Am Freitag, den 5. Oktober 2018, kamen 2 Welpen zur Welt:
1 Rüde blauschimmel,1 Hündin blauschimmel

RosiCooper

Top Secret
vom Rauhen Holz
Quality Rose
vom Guten Hirten

PRA: cl
FN: cl
AON: clear
HD :A2

DtVetChVDH+Klub
LuxVetCh
BelVetCh
FVS16
DtChVDH

PRA: de
FN: de

HD: A1